Projekt UE

Loga Projektu UE w tym: logo Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”

Operacja „Budowa i wyposażenie budynków rekreacji indywidualnej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu”, której celem jest rozszerzenie działalności gospodarczej i wzrost przychodów w przedsiębiorstwie poprzez budowę 4 budynków rekreacji indywidualnej dla obsługi ruchu turystycznego i stworzenie 3 miejsc pracy współfinasowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Operacja polega na wybudowaniu czterech domków dla obsługi ruchu turystycznego (w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych), wyposażeniu tych domków w sprzęt i meble (stół plus 4 krzesła – 8 kompletów; łózko 90 4 szt., łózko 140 4 szt., sofa rozkładana 4szt., materac 90 4 szt., materac 140 4 szt., komoda antresola 4 szt., komoda salon 4 szt., lampa do kuchni 4 szt. , lampa do salonu 4 szt., lampa do antresoli 4 szt., stolik kawowy 4 szt., stolik nocny 20 szt., zestaw mebli i sprzętu do kuchni do domku standardowego 3 szt., zestaw mebli i sprzętu do kuchni do domku dla osób niepełnosprawnych 1 szt.). W ramach operacji będzie uruchomiona innowacyjna usługa – wypożyczalnię motocykli (zakup 3 motocykli) i zagospodarowany teren na działce pod rekreację (lampy solarne). W ramach operacji zostaną utworzone nowe miejsca pracy (łącznie 2,5 etatu, sezonowe).

Wartość operacji:

  • Koszt całkowity –1065493,22  zł
  • Koszty kwalifikowane – 870744,57 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania – 299864,38 zł.

Przejdź do góry strony